Tip: Found a bug or suggestion? Send it to github issues section!
Słodziak#3485 Avatar

Słodziak


❤️ I'm a Cute 24/7, Stable & Easy to Use Multipurpose Bot ❤️


 Prefix S & @Słodziak & Słodziak

 Status online

 Library discord.js

 Made by King of the Monarchs#1683

 In 562 Servers

 Votes 9

 Support ServerJoin

 DonateMoney

English Community:

I'm a Cute 24/7, Stable & Easy to Use Multipurpose Bot

• Economy | Moderation | Invite Tracking | Giveaways | AutoRoles | Member Greetings | Tickets | Anime RP | Bump Reminder and more...

.

Before using the bot, please read the rules (ToS)

.

Q: What does [] or () mean?

A: [] = required | () = optional

.

Home Page

List of Commands

ToS Słodziak

Privacy Policy

Vip Słodziak

.

Polska Społeczność:

Jestem Uroczym 24/7, Stabilnym i Łatwym w Użyciu Wielofunkcyjnym Botem

• Ekonomia | Moderacja | Śledzenie Zaproszeń | Giveaway'e | AutoRole | Pozdrowienia dla Członków | Tickety | Anime RP | Przypomnienie o Bump'ie i więcej...

.

Przed użyciem bota zapoznaj się z regulaminem (ToS)

.

P: Co oznacza [] lub ()?

O: [] = wymagane | () = opcjonalne

.

Strona Główna

Lista Komend

ToS Słodziak

Polityka Prywatności

Vip Słodziak

.